Cổ phiếu


HorseForx cung cấp cho bạn báo giá cổ phiếu từ các công ty tốt nhất trên thế giới. Bạn có thể giao dịch hơn mười CFD cổ phiếu bao gồm Apple, Google, Facebook, General Motors, Amazon, Tesla và Alibaba.


Sự kiện cổ phiếu

  • Đầu tư vào các công ty chất lượng
  • Phân bổ tài sản toàn cầu
  • Đặc điểm kỹ thuật minh bạch thị trường
  • Giao dịch hai chiều
  • Ngưỡng dưới

Chứng khoán Mỹ là điểm khởi đầu để phân bổ tài sản toàn cầu. Thị trường tài chính Hoa Kỳ được phát triển và kết nối với thị trường vốn của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Với sức mạnh của đồng đô la Mỹ và sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, thị trường vốn Hoa Kỳ sẽ trở thành cách tốt nhất để đa dạng hóa đầu tư. Horse Forex dựa vào một số nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu để cung cấp cho các nhà giao dịch mức chênh lệch thấp và trải nghiệm các giao dịch cực nhanh trong chứng khoán Mỹ.

HorseForx được hưởng lợi từ sự hợp tác của một số nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu và công nghệ bắc cầu của Metatrade, với sự kết hợp giữa cơ chế giao dịch lai theo hướng đặt hàng và báo giá, đảm bảo không bị chậm trễ theo thứ tự giao dịch và thực hiện nhanh.

Cổ phiếu / Điều kiện giao dịch

(Biểu tượng) Sự miêu tả Mức chênh lệch trung bình Dài Ngắn Thời gian
GE General Electr 3.0 -22.9 -6 Monday to Friday16:30-23:00
FB Facebook 5.0 -33.6 3.2 Monday to Friday16:30-23:00
TSLA Tesla Motors 24.0 -28.78 5.656 Monday to Friday16:30-23:00
AAPL Apple 7.0 -36.98 -5.8 Monday to Friday16:30-23:00
AMZN Amazon Com 80.0 -26.87 -10 Monday to Friday16:30-23:00
BABA Alibaba 10.0 -35.04 -1.64 Monday to Friday16:30-23:00
BMWG Bay Mot Werke 6.0 -32.25 5.42 Monday to Friday16:30-23:00
GM GeneraL Motors 3.0 -16.7 -4.1 Monday to Friday16:30-23:00
GOOG Alphabet Inc Class C 60.0 -4.238 1.98 Monday to Friday16:30-23:00
IBM IBM 5.0 -18.75 3.3 Monday to Friday16:30-23:00
VOWG Volkswagen AG 6.0 -15.757 -8.448 Monday to Friday10:00-18:30
CKHUY.HK CKHUY.HK 3 -1.3846 -0.8752 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CLP.HK CLP.HK 5 -1.4602 -0.8029 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HKGas.HK HKGas.HK 2 -1.9821 -0.8692 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Wharf.HK Wharf.HK 1 -1.8481 -0.7583 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Power.HK Power.HK 3 -1.9631 -0.5462 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HSBank.HK HSBank.HK 8 -1.8152 -1.2201 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
NewWorld.HK NewWorld.HK 2 -2.8735 -1.321 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BEA.HK BEA.HK 1 -1.7123 -1.012 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
MTR.HK MTR.HK 2 -1.8921 -1.0112 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
KUNLUN.HK KUNLUN.HK 1 -2.8912 -0.6732 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CMPort.HK CMPort.HK 1 -2.0916 -0.8726 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
WantWant.HK WantWant.HK 1 -1.8122 -0.8709 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tsingtao.HK Tsingtao.HK 8 -2.1863 -1.7733 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Geely.HK Geely.HK 1 -1.933 -1.1342 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CITIC.HK CITIC.HK 1 -1.9091 -0.9534 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
GDInv.HK GDInv.HK 2 -1.9032 -1.0141 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CRBeer.HK CRBeer.HK 5 -1.982 -0.9353 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Cathay.HK Cathay.HK 2 -1.8926 -1.3212 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tingyi.HK Tingyi.HK 1 -2.5342 -1.4322 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
JXCopper.HK JXCopper.HK 1 -1.7231 -0.9029 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
SIHL.HK SIHL.HK 1 -2.6035 -1.0321 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HKEX.HK HKEX.HK 3 -2.9041 -2.039 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CREC.HK CREC.HK 1 -1.6915 -1.0465 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BEHL.HK BEHL.HK 2 -1.9255 -1.2476 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
DFG.HK DFG.HK 1 -1.9645 -0.7535 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
COLI.HK COLI.HK 2 -1.8935 -0.9993 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tencent.HK Tencent.HK 50 -2.0543 -0.8643 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ChinaTel.HK ChinaTel.HK 1 -2.9836 -0.4435 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ZTE.HK ZTE.HK 2 -1.9742 -1.5543 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNTower.HK CNTower.HK 1 -2.7466 -1.757 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CRP.HK CRP.HK 1 -1.7774 -1.2752 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNOOC.HK CNOOC.HK 1 -1.6636 -1.0122 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CCB.HK CCB.HK 1 -2.6353 -1.8644 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
SHENHUA.HK SHENHUA.HK 2 -1.4234 -0.8767 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
AIA.HK AIA.HK 9 -1.9923 -1.0736 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ICBC.HK ICBC.HK 1 -2.8373 -1.997 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
PSBC.HK PSBC.HK 1 -1.8373 -1.0524 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
XIAOMI.HK XIAOMI.HK 1 -2.7646 -1.9588 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNCoal.HK CNCoal.HK 1 -2.8335 -1.0424 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
PINGAN.HK PINGAN.HK 8 -1.636 -1.0233 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BOCH.HK BOCH.HK 2 -1.7554 -1.129 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNLife.HK CNLife.HK 2 -2.9123 -2.0112 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BoCom.HK BoCom.HK 1 -1.2764 -0.8653 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HENGDA.HK HENGDA.HK 1 -2.9837 -2.7347 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BOCL.HK BOCL.HK 1 -1.9636 -0.8644 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CN300 CN300 3 -3.6543 -2.9331 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00

Thời gian giao dịch và một số lưu ý

Ví dụ giao dịch
* Trước tiên, bạn cần biết

Lấy VOWG làm ví dụ, số điểm nhảy tối thiểu là 0,1 và giá trị điểm của một điểm cơ bản là & euro; 1 (dưới năm trích dẫn).

Mở giá giá đóng cửa điểm giá trị kích thước lợi nhuận
142.95 143.28 33 € 1 2 $74.13

"Chúng tôi đã mua hai đơn đặt hàng kích thước khi VOWG báo giá 142,95 và đóng vị trí của chúng tôi ở mức 143,28 Số tiền lãi và lỗ = [143,28-142,95 (33 điểm cơ bản)] * & euro; 1 (giá trị điểm) * Kích thước 2 tiêu chuẩn * EURUSD quote báo giá hiện tại) = $ 74,13 "

(Biểu tượng) Sự miêu tả Mức chênh lệch trung bình Dài Ngắn Thời gian
GE General Electr 0.3 -22.9 -6 Monday to Friday16:30-23:00
FB Facebook 0.8 -33.6 3.2 Monday to Friday16:30-23:00
TSLA Tesla Motors 2.6 -28.78 5.656 Monday to Friday16:30-23:00
AAPL Apple 0.7 -36.98 -5.8 Monday to Friday16:30-23:00
AMZN Amazon Com 10.3 -26.87 -10 Monday to Friday16:30-23:00
BABA Alibaba 0.8 -35.04 -1.64 Monday to Friday16:30-23:00
BMWG Bay Mot Werke 0.5 -32.25 5.42 Monday to Friday16:30-23:00
GM GeneraL Motors 0.4 -16.7 -4.1 Monday to Friday16:30-23:00
GOOG Alphabet Inc Class C 10.5 -4.238 1.98 Monday to Friday16:30-23:00
IBM IBM 0.5 -18.75 3.3 Monday to Friday16:30-23:00
VOWG Volkswagen AG 1.5 -15.757 -8.448 Monday to Friday10:00-18:30
CKHUY.HK CKHUY.HK 3 -1.3846 -0.8752 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CLP.HK CLP.HK 5 -1.4602 -0.8029 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HKGas.HK HKGas.HK 2 -1.9821 -0.8692 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Wharf.HK Wharf.HK 1 -1.8481 -0.7583 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Power.HK Power.HK 3 -1.9631 -0.5462 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HSBank.HK HSBank.HK 8 -1.8152 -1.2201 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
NewWorld.HK NewWorld.HK 2 -2.8735 -1.321 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BEA.HK BEA.HK 1 -1.7123 -1.012 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
MTR.HK MTR.HK 2 -1.8921 -1.0112 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
KUNLUN.HK KUNLUN.HK 1 -2.8912 -0.6732 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CMPort.HK CMPort.HK 1 -2.0916 -0.8726 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
WantWant.HK WantWant.HK 1 -1.8122 -0.8709 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tsingtao.HK Tsingtao.HK 8 -2.1863 -1.7733 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Geely.HK Geely.HK 1 -1.933 -1.1342 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CITIC.HK CITIC.HK 1 -1.9091 -0.9534 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
GDInv.HK GDInv.HK 2 -1.9032 -1.0141 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CRBeer.HK CRBeer.HK 5 -1.982 -0.9353 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Cathay.HK Cathay.HK 2 -1.8926 -1.3212 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tingyi.HK Tingyi.HK 1 -2.5342 -1.4322 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
JXCopper.HK JXCopper.HK 1 -1.7231 -0.9029 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
SIHL.HK SIHL.HK 1 -2.6035 -1.0321 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HKEX.HK HKEX.HK 3 -2.9041 -2.039 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CREC.HK CREC.HK 1 -1.6915 -1.0465 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BEHL.HK BEHL.HK 2 -1.9255 -1.2476 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
DFG.HK DFG.HK 1 -1.9645 -0.7535 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
COLI.HK COLI.HK 2 -1.8935 -0.9993 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
Tencent.HK Tencent.HK 50 -2.0543 -0.8643 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ChinaTel.HK ChinaTel.HK 1 -2.9836 -0.4435 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ZTE.HK ZTE.HK 2 -1.9742 -1.5543 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNTower.HK CNTower.HK 1 -2.7466 -1.757 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CRP.HK CRP.HK 1 -1.7774 -1.2752 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNOOC.HK CNOOC.HK 1 -1.6636 -1.0122 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CCB.HK CCB.HK 1 -2.6353 -1.8644 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
SHENHUA.HK SHENHUA.HK 2 -1.4234 -0.8767 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
AIA.HK AIA.HK 9 -1.9923 -1.0736 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
ICBC.HK ICBC.HK 1 -2.8373 -1.997 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
PSBC.HK PSBC.HK 1 -1.8373 -1.0524 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
XIAOMI.HK XIAOMI.HK 1 -2.7646 -1.9588 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNCoal.HK CNCoal.HK 1 -2.8335 -1.0424 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
PINGAN.HK PINGAN.HK 8 -1.636 -1.0233 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BOCH.HK BOCH.HK 2 -1.7554 -1.129 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CNLife.HK CNLife.HK 2 -2.9123 -2.0112 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BoCom.HK BoCom.HK 1 -1.2764 -0.8653 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
HENGDA.HK HENGDA.HK 1 -2.9837 -2.7347 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
BOCL.HK BOCL.HK 1 -1.9636 -0.8644 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00
CN300 CN300 3 -3.6543 -2.9331 Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00

Thời gian giao dịch và một số lưu ý

Ví dụ giao dịch
* Trước tiên, bạn cần biết

Lấy VOWG làm ví dụ, số điểm nhảy tối thiểu là 0,1 và giá trị điểm của một điểm cơ bản là & euro; 1 (dưới năm trích dẫn).

Mở giá giá đóng cửa điểm giá trị kích thước lợi nhuận
142.95 143.28 33 € 1 2 $74.13

"Chúng tôi đã mua hai đơn đặt hàng kích thước khi VOWG báo giá 142,95 và đóng vị trí của chúng tôi ở mức 143,28 Số tiền lãi và lỗ = [143,28-142,95 (33 điểm cơ bản)] * & euro; 1 (giá trị điểm) * Kích thước 2 tiêu chuẩn * EURUSD quote báo giá hiện tại) = $ 74,13 "

Câu hỏi thường gặp về tài khoản cổ phiếu

Là cổ phiếu Mỹ phù hợp để đầu tư giá trị?
Các công ty Mỹ tập trung vào lợi nhuận của cổ đông và nhiều cổ phiếu nhận cổ tức vàng mỗi quý. Ví dụ, Coca-Cola và Starbucks đang trả cổ tức cao trong nhiều năm. Một số công ty công nghệ mới nổi thường quay trở lại với các cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu, vì vậy chúng rất phù hợp để đầu tư giá trị. Hơn nữa, thị trường chứng khoán Mỹ được chuẩn hóa, minh bạch và được điều tiết toàn diện. Mức độ giám sát của thị trường vốn Hoa Kỳ là rất nghiêm ngặt, và nó quyết tâm trấn áp giao dịch nội gián, thao túng thị trường và gian lận tài chính của các công ty niêm yết. Ngoài sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thị trường chứng khoán Mỹ còn có nhiều tổ chức bán khống, công ty luật và phương tiện truyền thông tư nhân tham gia giám sát và đặt câu hỏi, khiến các công ty niêm yết và quản lý của họ nghiêm ngặt hơn và chịu trách nhiệm.
Làm thế nào để giao dịch chứng khoán Mỹ tại HorseForx?
Quy mô hợp đồng của chứng khoán Horse Forex US là gì?
Những lợi thế của sản phẩm hợp đồng chứng khoán là gì?

Please publish modules in offcanvas position.

This site uses cookies to store information on your computer. See our cookie policy for further details on how to block cookies.